Vil du være frivillig på Europeisk Orkesterfestival?

For å klare å gjennomføre et arrangement med tusen musikere og et stort antall konserter over fire dager, er Europeisk Orkesterfestival avhengig av frivillig innsats. Vi ser etter både etter enkeltpersoner som kan være frivillige, og lag, foreninger eller orkestre som vil gjøre en innsats.

Alle frivillige vil jobbe i team med vår faste stab, og underveis få veiledning og hjelp til å løse de forskjellige oppgavene. Som frivillig vil du få oppleve orkestermusikk fra hele Europa på nært hold!

Hvilke oppgaver trenger vi hjelp til?

Workshop-vert

11. og 12. Mai fra 09:00-13:30 arrangerer vi hver dag ni spennende musikalske workhops der våre deltakere skal øve inn forskjellige verk under ledelse av meget kompetente og internasjonalt anerkjente dirigenter. Frivillige vil bistå med å gjøre klart til øving, bistå orkestrene underveis i øvingene og også hjelpe til med å rydde lokalene etter øving.

Transport

Transport av utstyr og annet som må transporteres under en festival. Skal du jobbe i denne gruppa bør du være forberedt på å løfte og bære. Dersom du har førerkort, er det også et pluss.

Konsertvert

10.-13. mai arrangerer vi hver kveld konserter i Griegsalen, Peer-Gynt salen og i Korskirken. Frivillige vil bistå med å klargjøre til generalprøver, være verter for publikum under selve konsertene og også hjelpe til med å rydde lokalene etter konsert.

Festivalkontorbetjening

Frivillige vil bemanne våre informasjons-skranker i Grieghallens foajè. Her kan våre deltakere få hjelp til å løse praktiske problemer, levere inn instrumenter som skal oppbevares i Grieghallen og få tips om severdigheter og annen relevant informasjon. I tillegg vil frivillige fungere som vakter for våre forskjellige stands.

Byromsvert

Vi ønsker å være synlig i bybildet de dagene festivalen avvikles. Frivillige vil bistå med å tilrettelegge for uformelle utendørs konserter samt fungere som guider for våre utenlandske gjester hvis de har behov for tips og hjelp.

Alt mulig

Hvis du kan tenke deg å være frivillig i alle kategorier, kan du krysse av for «Alt mulig» når du registrerer deg.

Hva tilbyr vi?

 • Opplæring og veiledning i oppgavene du skal gjennomføre, og tilbud om sikkerhet/førstehjelpskurs i forkant av festivalen.
 • Mat når du er på vakt
 • Festivalens frivilligskjorte
 • Fest etterpå for alle som har arbeidet med festivalen
 • Hvis du stiller som del av et lag/forening/orkester, kan vi kompensere laget med 200 kroner per person per dag. Denne kompensasjonen utbetales til laget.

Hva forventer vi av deg som frivillig?

 • At du møter opp på vaktene du har blitt tildelt og gjennomfører de arbeidsoppgavene som er avtalt.
 • At du gir beskjed i god tid og så snart som mulig hvis du må endre vakter eller ikke kan møte på avtalt vakt.
 • At du holder deg oppdatert på informasjon som blir sendt ut, og svarer på e-post og telefon.
 • At du er serviceinnstilt og svarer på spørsmål fra publikum, eller henviser til andre som kan gi svar.
 • At du ikke bruker alkohol eller andre rusmidler når du har vakt.
 • At du bruker frivilligskjorten og har kortet rundt halsen slik at du kan identifiseres som en av festivalens medarbeidere.

Klikk her for å registere deg som frivillig