For å klare å gjennomføre et arrangement med tusen musikere og et stort antall konserter over fire dager, er Europeisk Orkesterfestival avhengig av frivillig innsats. Vi ser etter både etter enkeltpersoner som kan være frivillige, lag og foreninger eller orkestre som vil gjøre en innsats.

Blant oppgavene vi trenger frivillige til er:
– Vertskap på konserter, workshop og orkesterprøver
– Transport og logistikk
– Kontakter for besøkende orkestre
– Festivalkontorbetjening

Lag, foreninger og orkestre som bidrar som frivillige vil bli kompensert med 200 kroner per person per dag.