showcase image

showcase image

showcase image

showcase image

showcase image

showcase image

images
images

Velkommen til den 11. Europeiske Orkesterfestivalen i Bergen 2018!

Gjennom fire dager i mai vil vi bevege mennesker og styrke felleskapet slik at vi setter varige spor i det nasjonale og europeiske frivillige orkestermiljøet. For første gang er Norge vertsland for Europeisk Orkesterfestival. 25 orkestre fra Europa kommer til Bergen i mai for konserter og workshop. Formålet er å skape en møteplass der hver enkelt musiker, publikum og samfunnet berikes av musisering, workshop og konserter.

Les mer

Nyheter

europeisk orkesterfestival bergen 2018,

Welcome from the Mayor …

1 februar 2018

Hello from the EOFed Pr…

24 januar 2018

TBA - Norsk

24 januar 2018

TBA - norsk

24 januar 2018

Orkestre

image

Konserter

image

Opening reception

11:00 May 10, 2018

Grieg Hall

TBA medio March

Concert 1 / Opening Concert

12:30 May 10, 2018

Grieg Hall

TBA medio March

Concert 2

19:30 May 10, 2018

Grieg Hall

TBA medio March

Concert 3

19:30 May 10, 2018

Peer Gynt

TBA medio March

Kontakt oss

Terje Winther
Festivaldirektør

Mob: +47 90 16 63 84
Email: festival2018@orkester.no

Håkon Samuelsen
Kommunikasjonssjef

Mob: +47 47 79 19 57
Email: hs@festival2018.no

Kjetil Fluge
Produsent

Mob: +47 90 91 18 93
E-post: kf@festival2018.no