Opprettelsen av BFUng var et av Bergen Filharmoniske Orkesters viktigste initiativer i 250-års jubileumsåret 2015. Orkesteret bygger på det tidligere Ung Symfoni. Ambisjonen for BFUng er å være et flaggskip blant ungdomssymfoniorkestrene i Norge.

BFUng har full symfonisk besetning og medlemmene kommer fra hele Vestlandet. Orkesteret er fundert på et samarbeid mellom Griegakademiet, Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger, og Barratt Due Musikkinstitutts avdeling i Bergen. Orkestret har idag 110 medlemmer mellom 15 – 25 år.

Hoveddirigent er Kjell Seim, en av Norges viktigste inspiratorer for unge orkestermusikere.

Konsert I: Torsdag 12:30, Grieghallen