Gjennom fire dager i mai vil vi bevege mennesker og styrke felleskapet slik at vi setter varige spor i det nasjonale og europeiske frivillige orkestermiljøet. For første gang er Norge vertsland for Europeisk Orkesterfestival. 25 orkestre fra Europa kommer til Bergen i mai for konserter og workshop.
Formålet er å skape en møteplass der hver enkelt musiker, publikum og samfunnet berikes av musisering, workshop og konserter.

Europeisk Orkesterfestival i Bergen skal bygge viktige relasjoner og kontakter. Vi skal være en arena for å synliggjøre det frivillige orkesterlivet både i Norge og fra Europa. Sammen søker vi å utvikle miljøet igjennom utøvere, ledere, frivillige, stab, samarbeidspartnere og det større felleskapet vi er en del av – et lokalsamfunn, en region, en nasjon og en verdensdel.

Med unge mennesker som aktive deltakere skal Europeisk Orkesterfestival i Bergen bli det viktigste arrangementet i Europa for det frivillige orkesterlivet i 2018.